Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Μανώλη Αγγελάκα με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρό πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Κατά τη συνάντηση, που διήρκησε περίπου 2 ώρες, τέθηκαν θέματα συνεργασίας των δύο Δομών καθώς και ζητήματα αρμοδιοτήτων, ενώ συμφωνήθηκαν τα ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα, ώστε να δρομολογηθούν το συντομότερο δυνατό λύσεις αντιμετώπισής τους.

Ο κ. Σγουρός ενημέρωσε τον κ. Αγγελάκα για την πορεία εξέλιξης των έργων ΕΣΠΑ στην Αττική, καθώς και για τα προγραμματισμένα έργα για την περίοδο 2014-2015. Τέλος, συμφωνήθηκε να υπάρχουν τακτικές συναντήσεις, με σκοπό  να επιλύονται τυχόν θέματα γραφειοκρατίας και να διεκπεραιώνονται το ταχύτερο δυνατό οι σχεδιασμένες αποφάσεις.