Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής με τους προέδρους των Επιτροπών Επιθεώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων, ο Γενικός Γραμματέας κ. Μανώλης Αγγελάκας με επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Ασκούνη επισημαίνει σειρά προβλημάτων που παρατηρούνται σε αρκετούς Δήμους της χώρας σχετικά με την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων.

Πιο συγκεκριμένα και πιθανώς λόγω αδιαφορίας ορισμένων απερχόμενων διοικήσεων, υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς μελέτες πυρασφάλειας, στατικής επάρκειας και Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Αρκετές Δημοτικές Αρχές επίσης, δεν έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες για ένταξη τυχόν αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, ενώ επιπροσθέτως, δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον για συμμόρφωση στα όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής θα αδειοδοτήσει μόνο όσες αθλητικές εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους ασφαλείας για τους αθλητές και τους αθλούμενους πολίτες και για το λόγο αυτό καλεί τις Δημοτικές Αρχές να συμμορφωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία, προχωρώντας άμεσα στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών.