Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων από παράδρομο της Αττικής Οδού (33ο χλμ) στην περιοχή του Κορωπίου

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κινήθηκαν άμεσα, μετά τη διαπίστωση του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για απόρριψη όξινης πίσσας από αγνώστους, σε παράδρομο της Αττικής Οδού και σε διπλανό αγροτεμάχιο. Με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, διενεργήθηκε αμέσως πρόχειρος διαγωνισμός με την ένδειξη του κατεπείγοντος και η μειοδότρια εταιρία, υπό την επίβλεψη των υπηρεσιών της ΑΔ Αττικής, προχώρησε στην απομάκρυνση 50 τόννων τοξικών αποβλήτων και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου.