Τη σπουδαιότητα του ρόλου της Θηροφυλακής, καθώς και την άριστη συνεργασία της με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, επισήμανε ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Μανώλης Αγγελάκας, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό στο εκπαιδευτικό σεμινάριο θηροφυλάκων που διοργάνωσε η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος.

Ο κ. Αγγελάκας τόνισε τη σπουδαιότητα του ρόλου της θηροφυλακής για την προστασία και διαχείριση των οικοσυστημάτων, ενώ τόνισε πως σε συνεργασία με τα δασαρχεία, οι κυνηγετικές ομοσπονδίες μπορούν να ελέγξουν αποτελεσματικά την παράνομη θήρα και την λαθροϋλοτομία.

Ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναφέρθηκε ακόμη στην απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ να υλοποιήσει το πόρισμα της Επιτροπής για την Αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών με την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

Τέλος, έγινε αναφορά στην ανάγκη βέλτιστης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης. Στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα θα ενταχθεί και το σχέδιο “Καταγραφής της Ελληνικής Ορνιθοπανίδας” σε μια προσπάθεια συστηματικής καταγραφής και συλλογής πληθυσμιακών στοιχείων για τα πουλιά που ζουν στους υδροβιότοπους της χώρας, έτσι ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν η κατάσταση και οι τάσεις των πληθυσμών των ειδών.