Στην συνεδρίαση της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε σήμερα, το μεσημέρι, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας, μετά από πρόσκληση του προέδρου και του διοικητικού συμβουλίου.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι παρευρισκόμενοι δήμαρχοι ενημέρωσαν τον Γενικό Γραμματέα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την γραφειοκρατία στην επίλυση θεμάτων άμεσης προτεραιότητας, καθώς και τις δυσκολίες κάλυψης των αναγκών των δήμων από τη δραστική μείωση των πόρων. Τον πληροφόρησαν, επίσης, για το σημαντικό θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιοχή, καθώς και για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στα εγγειοβελτιωτικά έργα, λόγω των συστηματικών κλοπών των υλικών τους.
Απευθυνόμενος προς τους δημάρχους, ο κ. Αγγελάκας ανέφερε τις δυσκολίες που υπάρχουν, λόγω των συγκυριών, στην άμεση ανταπόκριση του κράτους για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και τους ζήτησε να αναπροσαρμόσουν τις προτεραιότητές τους, βάσει των σημερινών οικονομικών συνθηκών. Τους παρότρυνε δε να προχωρήσουν άμεσα στην εξεύρεση νέων, καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων, προς την κατεύθυνση αύξησης των εσόδων τους. Ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε, επίσης, κάθε δήμαρχος να υποδείξει από ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δήμος του, ώστε αυτό να τεθεί σε διαδικασία fast track, προς επίλυσή του από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Τέλος, υπογράμμισε την αναγκαιότητα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τον πρόχειρο και γρήγορο σχεδιασμό του Καλλικράτη, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση για την πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει, σύντομα, προς ψήφιση στη Βουλή σχέδιο νόμου, με το οποίο θα αντιμετωπίζονται οι όποιες δυσλειτουργίες. Για το σκοπό αυτό, άλλωστε, με πρωτοβουλία του υπουργού Εσωτερικών, έχει ξεκινήσει διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και έχουν ζητηθεί και οι απόψεις των δημάρχων, για την αρτιότερη λειτουργία του Α΄και Β΄βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.