Ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Αγγελάκας συμμετείχε, σήμερα, στην 4η Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΕΠΙΝ 2007-2013, που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο και μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφέρθηκε:
Στην καθυστέρηση υλοποίησης των στόχων του ΕΣΠΑ που είχαν τεθεί και για τις τρεις Περιφέρειες για το έτος 2012.
Στην κρισιμότητα της απορρόφησης των προϋπολογισθέντων κονδυλίων του ΕΣΠΑ για το 2012. Στην ανάγκη για συμβασιοποίηση μεγάλου αριθμού έργων για το 2013, τα οποία φαίνεται να εμφανίζουν καθυστέρηση για διάφορους λόγους.
Στην ανάγκη για συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων (κρατικές υπηρεσίες, περιφέρειες, δήμοι, επενδυτές, ιδιώτες), ώστε να ξεπεραστούν τα όποια γραφειοκρατικά εμπόδια. Στον κίνδυνο ανάκλησης των πιστώσεων μέχρι τέλους του 2012 για εκείνα τα έργα για τα οποία δεν έχουν προχωρήσει οι πληρωμές. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί υλοποίησης των έργων και να ενταθεί η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ο Γ.Γ. κ.Αγγελάκας τόνισε ότι οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου θα συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή επιταχύνοντας τις διαδικασίες αδειοδότησης (π.χ. περιβαλλοντικές), τη διεξαγωγή αυτοψιών και την έκδοση διοικητικών αποφάσεων και κατέληξε ότι το ΕΣΠΑ είναι μοναδικό εργαλείο ανάπτυξης για τη χώρα και όλοι πρέπει να ανταποκριθούν στις προκλήσεις.