Με τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι Πατρών Σωκράτη Καπλάνη συναντήθηκε, σήμερα το μεσημέρι, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μανώλης Αγγελάκας, στην πρώτη του επίσκεψη στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
Ο κ. Καπλάνης ενημέρωσε το Γενικό Γραμματέα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τ.Ε.Ι., εστιάζοντας στα θέματα της μειωμένης χρηματοδότησής του, των δυσκολιών που προκύπτουν από τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολών, μέσω του προγράμματος «ΑΘΗΝΑ» και του μεγάλου αριθμού μετεγγραφών, σε συνάρτηση με την σοβαρή έλλειψη διδακτικού προσωπικού.
Από την πλευρά του, ο κ. Αγγελάκας, αφού διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο ότι και αυτός, αλλά και η Πολιτεία, κατανοούν τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας λόγω της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας, του ανέφερε ότι ο απαραίτητος και επιβαλλόμενος εκσυγχρονισμός του κράτους πρέπει να φθάσει και στην ανώτατη βαθμίδα της εκπαίδευσης.
«Προς αυτή την κατεύθυνση – συνέχισε ο Γ.Γ.- είναι άμεση η ανάγκη αναθεώρησης και εξορθολογισμού των δαπανών, αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού και –το σπουδαιότερο- αναζήτησης διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των Τ.Ε.Ι. και επιχειρήσεων, που θα επιφέρει, εκτός των άλλων και ισορροπία μεταξύ αντικειμένου σπουδών και ζήτησης εργασίας, στην αγορά».